Oppsummering etter styremøte 11. februar og generell informasjon

Oppsummering etter styremøte 11. februar og generell informasjon

18. februar 2020 17:27

Driftsrapport

Daglig leder er sykmeldt frem til 2. mars og planlagte prosjekter er satt på vent.

  • Installasjon av ladesystem i garasjen er nå beregnet ferdig i løpet av februar. Grunnen til forsinkelsene er problemer med hovedtavler i garasjen.
  • Prosjektet med utskifting av hovedtavler i alle blokker er ferdig, men det gjenstår noen avsluttende arbeider etter befaring, som gjøres i uke 8.
  • Det er skrevet avtale med firma om utskiftning av callinganlegg og arbeidene med dette starter så snart som mulig. Utfyllende informasjon legges i postkassene med fremdrift og beskrivelse.

 

Bilfritt indre område

Styret ønsker å minne om at vårt indre område skal være bilfritt, med unntak for de som har nødvendige behov. Det oppleves nå å være vesentlig mer trafikk enn tidligere, med vare-/matleveranser, hjemmehjelp, drosjer, rosa busser og håndverkere. For de aller fleste av disse er det ikke nødvendig å kjøre inn, men de kan benytte korttidsparkering og gjesteparkering. Rosa busser og drosjer, samt personlevering-/henting skal i hovedsak benytte av- og påstigningsplassen ved glasscontainer som er etablert for slik bruk.

 

Booking av fellesrom

Bookingsystemet er denne uken reparert og i drift igjen. Wenche har fulgt opp både utleiemail@orebakken.no og vært tilgjengelig for utlån av nøkler mens systemet har vært nede. Det vil ta noen dager før vi er sikre på at systemet fungerer slik det skal, men i løpet av februar skal all booking og dermed bruk av andelseiers nøkkelbrikke være klart.

Vi opplever at mange ikke helt vet hvor de skal henvende seg og minner derfor om Orebakkens hjemmesider: http://www.orebakken.no/kontaktinfo/

I den forbindelse minner vi også om at hverken ansatte eller styremedlemmer har døgnvakt. Når en e-post eller telefon ikke blir besvart på kveldstid eller i helgen er det derfor ikke nødvendig å purre til flere av de andre mailadressene eller personene påfølgende morgen, men være forberedt på at vi jobber med en svartid på 3-5 dager.

 

Endringer i styret

Styremedlem Maria Burheim har trukket seg fra sitt verv fordi hun ikke har hatt kapasitet til å utføre oppgavene som følger med vervet. Styret vil derfor innkalle vara til kommende styremøter, mens arbeidsoppgavene som Maria skulle gjøre er overtatt av Wenche frem til generalforsamlingen.

 

Med vennlig hilsen

Orebakken borettslag ved styret og daglig leder