Vil du være med å skape et godt bomiljø?

Vil du være med å skape et godt bomiljø?

16. oktober 2019 17:44
Vi trenger noen flere som vil bidra felles trivsel, godt miljø og naboskap i blokkene!
Borettslaget mangler nå blokkrepresentanter følgende steder
  • nr. 56 – 60
  • nr. 66 – 72
  • nr. 84
  • nr. 116 – 120
Meld din interesse, eller forslag til gode blokkrepresentanter til Maria. Dersom det er behov kan Maria også bidra til å arrangere infomøte for å velge blokkrepresentant.
Blokkrepresentanten er et viktig bindeledd mellom beboere og styret. Blokkrepresentanten arrangerer møter med beboere i sin blokk for sammen å bli enige om tiltak for økt trivsel og/eller behov for utbedringer rundt den enkelte blokk. Eventuelle forslag og innspill blir videreformidlet til styret. Styremedlem Maria Burheim arrangerer møte med blokkrepresentantene to ganger i året. Neste møte er i november.
Les mer om blokkrepresentantens oppgaver her: Bomiljø og blokkrepresentanter